Korozijske preiskave

  • Preskus v nevtralni slani komori (NSS)
  • Preskus v slani komori z ocetno kislino (AASS)
  • Preskus slani komori z ocetno kislino, pospešeno z bakrom (CASS)
  • Preiskave v vlažni komori (UNI EN ISO 6270, DIN 50017)
  • Korozijski preskus s SO2 v prisotnosti vodne pare (UNI EN ISO 6988, DIN 50018)
  • SWAAT Test (ASTM G85 Metodo A3)
  • Kondenzacijska komora v prisotnosti SO2 (industrijska atmosfera)
  • Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke
  • Korozija