Kdo smo - Skupina METAL SERVICES

Skupina METAL SERVICES se je vrsto let razvijala pod okriljem glavnega laboratorija za testiranje materialov METAL SERVICES MATERIALS TESTING, s sedežem v RONCHI DEI LEGIONARI (RONKE - GORICA, Italija).

  • 1989 - Ustanovitev METAL SERVICES MATERIALS TESTING
  • 1997 - Selitev laboratorija na sedanji sedež v RONCHI DEI LEGIONARI (RONKE – GORICA, Italija)
  • 2009 - Ustanovitev laboratorija SUZHOU METAL SERVICES Co. LTD (Kitajska)
  • 2014 - Pripojitev LAB.MET. SRL (Ltd.), akreditiran testni laboratorij v MANIAGU (Pordenone, Italija)
  • 2014 - Akreditacija METAL SERVICES MATERIALS TESTING SRL (Ltd.)
  • 2015 - Otvoritev podjetja za neporušno testiranje NDT SERVICES SRL (Ltd.) (Italija)
  • 2016 - ... Delo v teku

Značilni za vse družbe v skupini sta odlična dinamka in velika zmogljivost: od začetne faze z analizo izvedljivosti do same ponudbe, od prejema vzorcev do objave končnega poročila.

Organizacija skupine

Vsak laboratorij v skupini ima interni oddelek – delavnico za mehansko obdelavo vzorcev, kjer lahko storitve naročijo tudi zunanje stranke.

Oddelek za mehansko preizkušanje je opremljen z instrumenti za izvajanje testov v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi (ISO ali ameriški predpisi ASTM) z možnostjo analiziranja materialov pri različnih temperaturah (natezno preizkušanje kovinskih materialov pri višjih temperaturah, udarni test in določitev Fracture Appearance Transition Temperature FATT, upogibni in kompresijski testi - po željah naročnika).

Oddelek za metalografska preiskovanja uporablja najsodobnejšo tehnologijo in tehnično znanje za pravilno in pravočasno ovrednotenje preiskovanih vzorcev. Glavne dejavnosti oddelka so: preiskave materialov po termični obdelavi, metalografska karakterizacija materialov in struktur, analiza mehanskih in korozijskih napak.

Ob klasičnih laboratorijskih oddelkih smo v zadnjih letih razvili tudi pomemben kemijski oddelek ki pomaga pri vseh dejavnostih v zvezi s karakterizacijo materialov (spektrometrična analiza po trdni snovi OES, analiza po mokrem z ICP-jem, določanje C/S in plini O/N) in ugotavljanjem primernosti materialov za stik z živili, ter še en pomemben, prestižen oddelek za korozijske preizkuse slana komora, industrijska komora, vlažna komora, ciklično testiranje, napetostna korozija, intergranularna korozija, pospešena korozija na nerjavnih jeklih (STRAUSS, HUEY), test SCC (NACE TM 0177 in TM 0248), G48, ASTM A923 itd.

Vsi testi so izvedeni v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi, internimi metodami, ki smo jih razvili v laboratoriju, ali pa specifikacijami naročnika, naročnikove tehnične dokumentacije, itd.

Poleg navedenih storitev ponujamo tudi:

  • aktivnosti za usposabljanje na področjih metalurgije, varjenja in neporušnega testiranja, ki so predpisane za kvalifikacijo ISO 9712 (metoda VT, PT, MT, UT, merjenje debeline in RT);
  • tehnična podpora in svetovanje pri procesih in izdelkih z možnostjo tehnološke izboljšave. Izkušenost tehničnega osebja zagotovlja podporo pri izvajanju sistemov kakovosti ISO 9001, EN 1090-1, 1090-2 in ISO 3834.
Od laboratorija ... do neporušne preiskave

Tržna znamka Skupine NDT SERVICES deluje s pooblaščenim osebjem usposobljenosti 1. in 2. stopnje v skladu z ISO 9712 in SNT TC1A ter z osebjem, ki je usposobljeno za varjenje in ima certifikate IWE in IWT. Oddelek izvaja neporušno kontrolo in nadzor na terenu skladno s pogodbami za kratkoročni, srednjeročni ali dolgoročni nadzor za sledeče storitve: nadzor zvarov in osebja, ki jih izvaja, spremljanje delovnega procesa ter nadzorovanje preizkusov in osebja, ki jih izvaja.

Skupina … na Kitajskem

Skupina METAL SERVICES deluje od leta 2009 tudi na ozemlju Kitajske. Po velikem povpraševanju strank v Italiji se je z ustanovitvijo SUZHOU METAL SERVICES Co. LTD na primarni ravni razvila dejavnost za expediting in iskanje dobaviteljev. Laboratorij je opremljen s svojo delavnico za notranje mehanske preizkuse, z oddelkom za kemijsko in korozijsko analizo in z oddelekom za metalografijo in analizo napak.

Skupina METAL SERVICES ima certifikat in akreditacijo za vsa področja svojih dejavnosti; le-te so visokokakovostne in zadovoljijo povpraševanje kupcev z zahtevnih trgov.

Profil družbe - Brochure #METAL_SERVICES #LABMET #NDT_SERVICES